Jakie korzyści możemy Ci dzisiaj zaoferować?

Wszystkie korzyści dostosowane do Twoich potrzeb osobistych lub biznesowych:

Sprawdź poniżej
On-premises (oprogramowanie na własnej infrastrukturze)
SAAS (oprogramowanie jako usługa)
SAAS (oprogramowanie jako usługa) + Token C4E
Koszty uruchomienia (CAPEX)
$$$
o
o
OPEX (miesięcznie)
$$
$
$
Koszty utrzymania pracowników (miesięcznie)
$
o
o
Roczny budżet na badania i rozwój
$$$
$$
$
Całkowity koszt posiadania (TCO) w okresie 5 lat
$$$
$$
$
Własność
o
o
C4E tokens
Wpływ na opracowanie harmonogramu rozwoju
No
No
Yes
Poziom bezpieczeństwa
Klient musi zapewnić bezpieczeństwo we własnym zakresie
Zaawansowane zabezpieczenia są zapewniane przez dewelopera
Zaawansowana procedura bezpieczeństwa w gestii dewelopera, w tym rozwiązania blockchain
Uzależnienie od dostawcy
Yes
No
No
Tokenizacja energii
No
No
Yes
Czas wdrożenia
6-9 months
1-3 months
1-3 months
Utrzymanie infrastruktury
on client's behalf
on supplier's behalf
on supplier's behalf
Dla prosumentów
Ekspozycja na stale rosnący rynek zielonej energii
Dostęp do tańszej energii
100% czystej zielonej energii
Bardziej efektywne wykorzystanie energii
Monitorowanie energii w czasie rzeczywistym
Dla społeczności C4E
Nagrody za produkcję zielonej energii
Fairdrop i Cashback
Nagrody za staking i farming
Ograniczona i zablokowana podaż
Token deflacyjny z mechanizmem spalania
Odporność na fluktuacje rynkowe dzięki silnym podstawom biznesowym